Haig Utidjian, Ph.D.

Šéfdirigent

Haig je britský dirigent a muzikolog arménského původu. Studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně a Cambridge, na Accademie Chigiana v Sieně a na Vysoké škole Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde v roce 1995 absolvoval jako dirigent. Získal dirigentskou cenu Ricordi a stal se vítězem soutěže Boba Hardinga o stipendium pro mladé dirigenty. Dále prohluboval své vzdělání s Carlem Mariou Giulinim v Miláně, Richardem Schumacherem ve Valsoldě a s Lotharem Zagrosekem a Vilémem Tauským (který byl studentem Janáčka, Suka a Talicha) v Londýně. Pro svůj velký zájem o českou hudbu byl pozván Jiřím Bělohlávkem na roční stáž na pražskou Akademii múzických umění, kde navštěvoval specializované konzultace s Františkem Vajnarem a Josefem Kuchinkou a studoval u Juraje Filase. Od té doby se Haig intenzivně věnuje propagaci české hudby ve světě.

Dirigentská dráha

Haig debutoval v Londýně s Komorním orchestrem Barbicana v roce 1997. Řadu let byl šéfdirigentem Komorního orchestru Sussexu (s nímž pravidelně koncertoval v Královské kapli v Brightonu), uměleckým šéfem The Ensemble Duparc, komorního sboru Cambridge University Monteverdi Ensemble a šéfdirigentem symfonického orchestru a sboru Beethovenovy společnosti Univerzity v Cambridge (do jejichž repertoáru uvedl několik významných děl Druhé vídeňské školy). Hostoval na různých místech v Anglii, ve Skotsku, Jersey, Belgii, Itálii, Francii, Polsku, Německu, Kypru, v Arménii a v USA.

Badatelská činnost

Haig vede dlouholetý výzkum v oblastech muzikologie, teologie a filologie a v těchto oborech má rovněž bohatou publikační činnost (v angličtině, češtině, francouzštině a arménštině). Spolupracuje s univerzitami v Kodani a Münsteru a s Akademii San Lazzara v Benátkách, získal fakultní a univerzitní granty na Univerzitě Karlově a pro své zásluhy na poli hudebním a literárním obdržel Komitasovu medaili Arménské republiky a medaili Yakoba Mełaparta Národní knihovny Arménie. V současnosti připravuje novou edici Dvořákovy Lužanské mše, nové kritické vydání ód sv. Řehoře z Nareku a monografii o hudbě arménského hymnáře. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a přednášel mj. v Benátkách, Berlíně, Kodani, Hanslevu, Hernenu, Oxfordu, Londýně, Budapešti, Bratislavě, Jerevanu, New Yorku a v Library of Congress ve Washingtonu a na domácí půdě v Klementinu, v Českém muzeu hudby, na Katolické teologické fakultě a Filozofické fakultě UK.
Rozhovory s Haigem o jeho práci se Sborem a orchestrem UK najdete zde:

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-3856.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-267.html
Ukacko.cz – Sbor roky zkošek u mě doma

Sledujte nás