Sbor Univerzity Karlovy v Praze

Lidský hlas je nejkrásnější hudební nástroj ze všech, ale také ten nejtěžší na hraní.

— Richard Strauss

Sbor Univerzity Karlovy v Praze

Sbor Univerzity Karlovy v Praze tvoří nadšení studenti a čerství absolventi Univerzity Karlovy, kteří do svých řad každoročně přijímají také zahraniční zpěváky ze studijního programu Erasmus. Sbor spolupracuje s vynikajícími profesionálními sólisty z Opery Národního divadla či Opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Repertoár

Repertoár Sboru UK zahrnuje díky spolupráci s Orchestrem UK velká díla světové i domácí klasické tvorby. Za všechny jmenujme Monteverdiho Magnificat a sei, Händelova Mesiáše (výběr), Haydnovo Stvoření světa (výběr), Beethovenu 9. symfonii, Rossiniho Stabat Mater, Smetanovou Českou píseň, Brahmsovo Requiem, Dvořákova díla Stabat Mater, Te Deum, Lužanská mše a Dědicové Bílé hory, Fibichovu Jarní romanci, Martinů Českou rapsodii apod. Nechybí však ani drobnější skladby v a capella provedení, například výběr z Dvořákova cyklu V přírodě, Poulencovy Chansons Françaises, Dvojpísně současného skladatele Milana Igla či výběr českých lidových písní. Tradičně také každý rok provádíme Rybovu Českou mši vánoční.

Vystoupení

Výjimečnou příležitost reprezentovat Univerzitu Karlovu měl Sbor UK spolu se svým orchestrem při setkání rektorů evropských univerzit ve Smetanově síni Obecního domu na Konvenci Evropské univerzitní asociace. Další velké pocty se dostalo Sboru UK při návštěvě papeže Benedikta XVI. s akademiky ve Vladislavském sálu Pražského hradu, kdy v přímém televizním přenosu zazpíval pro Svatého otce, rektora UK, prezidenta ČR a další vzácné hosty. V rámci zahraniční spolupráce koncertoval Sbor UK v kostele sv. Agnes v Kolíně nad Rýnem, v chrámu Notre Dame du Travail v Paříži či v katedrále sv. Štěpána ve Vídni.

Sledujte nás