Orchestr Univerzity Karlovy

Velké tajemství hudební tvorby vyžaduje skutečné přátelství mezi těmi, kteří společně tvoří.

— Carlo Maria Giulini

O Orchestru Univerzity Karlovy v Praze

Orchestr Univerzity Karlovy v Praze, vedený šéfdirigentem Haigem Utidjianem a dirigentkou Kateřinou Maňasovou, má v současnosti přes padesát členů, nadšených amatérských muzikantů z řad českých i zahraničních studentů a čerstvých absolventů. Věnuje se především interpretaci děl světových i českých skladatelů, a to od období baroka až po současnost. V repertoáru tak nechybí skladby J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. Beethovena, G. Rossiniho, A. Dvořáka, B. Smetany, J. Suka, B. Martinů, L. Delibese, G. Faurého, F. Poulenca, D. D. Šostakoviče, I. Stravinského či C. Nielsena, které pravidelně uvádí na koncertech v Praze, ale i mimo hlavní město.

Benefice

Orchestr UK se svou hudbou snaží potěšit nejen svou Almu Mater, ale také pomoci tam, kde je třeba. Proto mezi jeho činnosti patří i benefiční koncerty, v minulosti např. pro Thomayerovu nemocnici v Krči nebo pro nadaci Archa. Ve spolupráci s Akademickou farností v Praze každoročně provádíme Rybovu mši vánoční na podporu charitativních organizací.

Spolupráce

Kromě Sboru Univerzity Karlovy v současné době orchestr úzce spolupracuje mimo jiné s Orchestrem Vysoké školy ekonomické, s Pěveckým sborem Pedagogické fakulty UK, s Pražskými pěvci a se smíšeným pěveckým sborem Slavoš Beroun. V rámci zahraniční spolupráce vystoupil Orchestr UK např. se symfonickým orchestrem Univerzity v Kodani, komorním orchestrem Univerzity v Exeteru, se sborem Univerzity v Pise, univerzitním sborem Kolína nad Rýnem či chrámovým sborem z Univerzity Princetonu.

Sledujte nás