Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy

Sbor a orchestr Univerzity Karlovy srdečně zdraví všechny své příznivce a přeje všem pevné zdraví a mnoho sil v této nelehké době.

Navzdory tomu, že byly všechny naše koncerty v tomto semestru zrušeny, členové sboru pravidelně zkouší „na dálku“ s využitím moderních technologií a věnují se podrobné práci na díle Søvnen Carla Nielsena a Beethovenově Mši in C. Orchestr organizuje pravidelné zkoušky v menších skupinkách a přednášky o interpretaci právě připravovaných skladeb.

Sledujte nás