Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy

Stávající a noví členové Sboru a Orchestru UK, srdečně vítejte!

Níže najdete podrobné informace k organizaci letního semestru 2022:

SBOR UK

Zahajovací zkouška a předzpívání pro nové členy se konají ve středu 9. března 2022 od 17 do 19 hod. v Charvátově sálu III. Interní kliniky 1. LF (U Nemocnice 1, 1. patro, zastávka tramvaje Moráň). Letos nabízíme také možnost předzpívání přes Zoom, a to v neděli 13. března 2022, 18-19 hod. (prosím napište nám, abychom vám poslali Zoom link). Předzpívání je zcela bezbolestné a není třeba se na něj nijak připravovat!

Tento semestr plánujeme také dvě celovíkendová soustředění, 2.-3. dubna a 7.-8. května. Prosím, sledujte aktualizace na těchto stránkách.

Repertoár v tomto semestru:
Zaměříme se především na Beethovenovu Mši C dur pro sbor, orchestr a sólisty. Plánujeme také skladby bez orchestrálního doprovodu.

Koncerty v tomto semestru:
17. května, České muzeum hudby

Máme také možnost spoluúčinkovat na koncertu našeho orchestru v Aule Karolína dne 4. května a eventuálně uspořádat kratší koncert bez doprovodu v červnu.

Dle pravidel míst, na kterých zkoušíme, jsme nuceni požádat všechny sboristy o využívání roušek či respirátorů a zároveň o předložení platného certifikátu o plném provedeném očkování. Pouze za těchto podmínek (bez výjimky) můžeme využívat daná místa ke zkoušení. Navíc prosíme sboristy projevující symptomy nachlazení či chřipky, aby nám napsali a zkoušku vynechali. Děkujeme za pochopení.

———————————————

ORCHESTR UK

Přijímáme hráče na smyčcové nástroje pro všechna oddělení, obzvláště pak violy a kontrabasy; housle a violoncella jsou rovněž vítány. V tomto semestru máme také volná místa pro hoboje, fagoty a horny.

Repertoár v tomto semestru:

Nielsen: “Helios” overtura

Sibelius: Symfonie č. 3

Beethoven: Mše C dur

Díla pro smyčce od Bacha a Dvořáka

Koncerty v tomto semestru:
Sředa 4. května, Aula Karolína (Nielsen a Sibelius), dodatečná zkouška tamtéž 2. května
Úterý 17. května, České muzeum hudby (Beethoven)


První zkouška pro nové členy se koná 9. března 2022 na Hlávkově koleji (Jenštejnská 1). Obvykle zkoušíme každou středu 19:30-22:00 a rovněž plánujeme dvě víkendová soustředění 23.-24. dubna a 14.-15. května. Podrobné informace budou poskytnuty blíže těmto datům.

Smyčce: Prosím napište nám neprodleně, jakou máte zkušenost s hraním v orchestru, a my vám pošleme noty a informace k první zkoušce, která se koná 9. března 2022. Hráči na smyčce jsou na první zkoušce zařazeni do příslušných sekcí a po několika týdnech přijati dle doporučení spoluhráčů a koncertní mistryně (pravidelná docházka na zkoušky je očekávána).

Dechy: Prosím napište nám neprodleně, jakou máte zkušenost s hraním v orchestru, a my vás pozveme na předehrávky, které zahrnují čtení z listu a přehrání kousku námi vybrané orchestrální skladby (noty poskytneme předem). Po přijetí poskytneme příslušné noty ke skladbám v aktuálním programu.

Je nutno nám napsat dopředu, neboť v recepci koleje bude seznam těch, jejichž přístup je povolen. Vždy musíme respektovat pravidla míst, na kterých zkoušíme, avšak aktuálně na středeční zkoušky nejsou požadované testy či certifikáty. Ovšem tyto podmínky se mohou změnit a různé prostory mohou mít odlišná proticovidová opatření. V každém případě prosíme hráče projevující symptomy nachlazení či chřipky, aby nám napsali a zkoušku vynechali. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás