Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy

„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme“— Pythagoras

Sledujte nás